Mijn favorieten

Verschil tussen taxateur en makelaar

Bij het bepalen van de waarde van een huis kunt u gebruik maken van een taxateur. Een taxateur is een ter zake kundig persoon die de waarde van het huis kan inschatten en staat geregistreerd in een register. Wat dat betreft is er geen verschil met een makelaar.
 

In de meeste gevallen is de taxateur ook makelaar. Afhankelijk van de opdracht die u verstrekt, treedt de persoon die u inhuurt op als makelaar of als taxateur. Het is daarom goed om te weten wat het verschil is tussen taxateur en makelaar:
 

- Een makelaar zet zijn kennis in als belangenbehartiger van een koper of verkoper. Hij is niet onpartijdig en behartigt primair de belangen van zijn opdrachtgever.
 

- Een taxateur geeft onpartijdig een deskundig waardeoordeel. Hij mag zich niet laten leiden door de belangen van wie dan ook.
 

Makelaar/taxateur staat sterker
Zowel bij het beroep van makelaar als taxateur ligt dezelfde kennis en expertise ten grondslag. Beide vakgebieden vullen elkaar aan. Een makelaar die taxeert, kan zijn cliënt beter adviseren. Een taxateur die makelt heeft praktijkkennis van de courantheid van een woning.
 

Alle NVM-makelaars staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van VastgoedCert en kunnen ook als taxateur optreden.
 

Registratiegegevens VastgoedCert van Barneveld Schuurman Makelaars:

M.J. Schuurman RMT Registermakelaar-taxateur onroerende zaken
Ingeschreven in de Kamer Wonen/MKB: W1701.837
Ingeschreven in de Kamer BV: B1601.403