Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Pasteurlaan | Swammerdamlaan in Bennekom 6721 BE

Pasteurlaan | Swammerdamlaan

6721 BE Bennekom
Koopsom € 260.000,- v.o.n.
Onder optie

Omschrijving

In de kern van Bennekom en nabij de voormalige schoollocatie “Vossenvelde”, op de hoek Pasteurlaan hoek Swammerdamlaan te Bennekom komen een vijftal kavels vrij voor de particuliere woningbouw bestemd voor het bouwen van vrijstaande (geschakelde) woningen. De locatie is centraal gelegen en op korte afstand van winkels, scholen en sportfaciliteiten. Aan de overzijde, hoek Pasteurlaan en de...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Bouwgrond
Lees meer

Omschrijving

In de kern van Bennekom en nabij de voormalige schoollocatie “Vossenvelde”, op de hoek Pasteurlaan hoek Swammerdamlaan te Bennekom komen een vijftal kavels vrij voor de particuliere woningbouw bestemd voor het bouwen van vrijstaande (geschakelde) woningen. De locatie is centraal gelegen en op korte afstand van winkels, scholen en sportfaciliteiten. Aan de overzijde, hoek Pasteurlaan en de Robert Kochlaan komen zorgfuncties en sociale woningbouw.
De omgeving wordt gekenmerkt door losstaande of geschakelde bebouwing die door groen is omgeven. De bebouwing heeft een open structuur waarbij het groen van de tuinen sterk bepalend is voor de kwaliteit van het gebied.
 
Randvoorwaarden bebouwing
 
Situering en oriëntatie
 • Het hoofdgebouw moet binnen het bouwvlak worden opgericht;
 • De bebouwing richt zich op de straat. Alle gevels die zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte hebben een representatieve uitstraling.
 • Er zijn geen gesloten gevels op de straat gericht.
Waterberging

U dient het hemelwater op uw eigen kavel op te vangen, dit kan bijvoorbeeld door waterinfiltratiekratten of een vijver. Andere vormen
van een deugdelijke waterberging zijn ook toegestaan. Informeert u naar de mogelijkheden bij de gemeente Ede.
 
Energie

De gemeente Ede heeft in het kader van duurzaamheid besloten om af te zien van het standaard aanbieden van een aardgasaansluiting.
Dit houdt in dat u zelf moet kiezen voor een alternatief qua energievoorziening. Hierbij kunt u denken aan zonnepanelen, warmtepomp, warmtenet etc. Laat u informeren over de mogelijkheden. Er is een aansluiting mogelijk op het warmtenet Ede.
 
Bouwmassa en architectuur
 • Het hoofdgebouw bestaat uit maximaal 2 bouwlagen met een kap.
 • De bebouwing sluit aan bij de beeldkenmerken van het gebied en de bebouwing heeft een kleinschalige, informele uitstraling.
 • Er is variatie mogelijk tussen de woningen in bouwstijl, kapvorm, detaillering, kleur- en materiaalgebruik.
 • Panden hebben een rechthoekige basisvorm met een kap.
 • Erkers, bijgebouwen, aan- en uitbouwen, dakkapellen en verbijzonderingen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw en onderdeel van de architectuur.
 • Bijgebouwen staan achter het hoofdgebouw.
 • Een sobere detaillering, rustig en harmonieus gevelbeeld, eenvoudige kap of dakvorm en natuurlijk materiaalgebruik.
 
Kleur- en materiaalgebruik

Qua materiaalgebruik ziet de gemeente graag dat uw keuzes aansluiten bij de gebruikte materialen in de omgeving; natuurlijke materialen zoals houten kozijnen en betimmeringen in combinatie met baksteen in de kleuren rood- of zandbruin of terra. De dakbedekking bestaat bij voorkeur uit oranjerode of antracietkleurige keramische dakpannen. Ook een rieten dak is toegestaan.
 
Erf

De oprit is minimaal 10 meter lang en minimaal 2.5 meter breed. Op het eigen perceel dient u twee auto’s achter elkaar te kunnen parkeren. Erfafscheiding grenzend aan het openbare gebied, dient u uit te voeren in een haagvorm.
Om een groen straat beeld te stimuleren, biedt de gemeente u een financiële bijdrage aan voor het aanschaffen van een boom die u kunt aanplanten in de voortuin.
 
Verkoopinformatie

De koopsom is vastgesteld en vrij op naam. Dat houdt in dat de verkoper de volgende kosten voor haar rekening neemt:
 • verschuldigde belasting.
 • kosten overdracht notaris.
 • splitsen van het perceel en de inschrijving in de openbare registers van het Kadaster.
 • De kavel wordt u bouwrijp (conform bouwrijpspecificatie) geleverd;
 • De gemeente gaat in eerste instantie een reservering van maximaal 9 maanden met u aan. Hierbij bent u een reserveringsvergoeding van € 750,- verschuldigd. Als u alle stappen heeft doorlopen wordt uw reservering opgevolgd door een koopovereenkomst en levering van de kavel bij het notariskantoor. De betaalde reserveringsvergoeding wordt bij de notariële levering met de koopsom verrekend. Wij informeren u tijdens het verkoopproces over de reserverings- en verkoopvoorwaarden;
 • De gemeente werkt samen met projectnotaris Posthuma en Schutte Notariaat te Ede. De eigendomsakte zal op dit kantoor passeren;
 • U bent vrij in uw keuze voor notaris wat betreft het passeren van de hypotheekakte. Dit mag uiteraard ook bij onze projectnotaris. Deze kosten komen voor uw rekening;
 • Alle kosten rondom het ontwerpproces en bouwaanvraag komen voor uw rekening. Hierbij kunt u denken aan een architect, adviseur, aannemer maar ook de legeskosten voor de omgevingsvergunning, (tijdelijke) aansluitkosten van nuts - voorzieningen en de aanvraag riolering komen voor uw rekening;
 • Uw bouwplan dient te voldoen aan het geldende bestemmingsplan en aan de welstandsnota en wordt getoetst door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (Welstand).

Eerste gesprek

Als u een kavel krijgt toegewezen, nodigt het Verkoopteam u uit voor een gesprek. Tijdens dat gesprek zullen wij de hoofdlijnen van het bouwen van uw huis op de kavel en de reservering aan u toelichten.

Reservering

Na dat gesprek zullen wij u een grondreserveringsovereenkomst aanbieden. Daarmee gaan wij een reservering met u aan voor een periode van maximaal 9 maanden. De gemeente houdt gedurende deze periode de kavel voor u gereserveerd en het geeft u de gelegenheid een bouwplan te ontwikkelen en de aanvraag voor de omgevingsvergunning in te dienen. Parallel hieraan kunt u uw financiering(s) (mogelijkheden) bekijken en regelen.

Reserveringsvergoeding

Voor deze reservering van maximaal 9 maanden bent u een vergoeding van € 750,- verschuldigd. De betaling van deze vergoeding moet uiterlijk binnen twee weken na ondertekening uwerzijds tot aangaan van de reservering voldaan zijn. Dit bedrag wordt bij de notariële levering van de kavel met de verschuldigde koopsom verrekend. Bij een tussentijdse beëindiging van de reservering wordt de reserveringsvergoeding niet terugbetaald.

Koopovereenkomst

Als u binnen de reserveringstermijn alle stappen heeft doorlopen en u heeft een aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend, zal de gemeente u een koopovereenkomst ter ondertekening aanbieden. Zodra deze door u ondertekend is, zullen wij de koopovereenkomst ter besluitvorming voorbereiden. Als het besluit tot verkoop is genomen, zal de notariële levering (bij Posthuma & Schutte Notariaat) van de kavel aan u -binnen twee maanden- plaatsvinden. Op dat moment heeft u een bouwvergunning en bent u eigenaar van de grond en kunt u starten met het realiseren van uw droomhuis op deze prachtige locatie.

Doorlooptijd

De doorlooptijd vanaf het moment dat u de kavel krijgt toegewezen en het moment dat u de kavel notarieel krijgt geleverd (betaling koopsom) beslaat ongeveer 10 tot 11 maanden.

Overdracht Status Onder optie Koopsom € 260.000,- vrij op naam Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Bouwgrond Bouwvorm N.v.t. Bouwgrond Ja Ligging Aan rustige weg, in woonwijk, vrij uitzicht en in bosrijke omgeving Indeling Perceeloppervlakte 475 m² Kadasteroppervlakte 475 m² Kadastrale gegevens Gemeente Bennekom Sectie E Perceelnummer 12320 Oppervlakte 475 m² Eigendomssituatie Volle eigendom
Route van naar Pasteurlaan | Swammerdamlaan, 6721 BE Bennekom

CBS Statistieken

Tabel Grafieken
2015 2016

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van deze woning te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.