Mijn favorieten

Taxaties

Een Koper van een woning, een verkoper van een huis, de hypotheeknemer/ geldverstrekker , de verzekeringsmaatschappij, de overheid en belastingdienst vragen zich vaak af wat een woning of andere onroerend zaak waard is.
Als taxateurs van onroerende zaken kunnen wij daar een objectief antwoord op geven door middel van het uitvoeren van een taxatie van de betreffende onroerende zaak.
Aan de hand van de uitkomst van die taxatie neemt de opdrachtgever -dat kunt u zijn – een beslissing ten aanzien van bijvoorbeeld een aankoop of een belastingaangifte.


Alvorens een opdracht door ons wordt aanvaard is het van belang te weten met welk doel u een taxatie wenst, het is immers van belang te weten welke waarde wij voor u moeten taxeren.


Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt ter plaatse van het te taxeren object. Tijdens de inspectie van de onroerende zaak zijn onder meer de hieronder beschreven aspecten van belang:

  • de algehele staat van onderhoud
  • de inhoud en oppervlakte
  • de functionele indeling
  • de constructie, bouwaard en gebruikte materialen, alsmede de kwaliteit daarvan.
  • de mate van isolatie en energiezuinige maatregelen die zijn getroffen
  • de verplichtingen en rechten betreffende de woning en ondergrond.
  • de ligging en de omgeving (voorzieningen) van de woning


Daarnaast wordt in de meeste gevallen geïnformeerd naar het bestemmingsplan en wordt er een kadastraal onderzoek ingesteld.
Een ander belangrijk onderdeel van de taxatie is de marktsituatie ten tijde van de taxatie, immers de waarde wordt voor een belangrijk deel bepaald door vraag en aanbod.
Als taxateurs zijn wij goed op de hoogte van deze situatie mede doordat alle te koop aangeboden woningen via NVM-makelaars door ons via het NVM-net zijn te volgen en zodoende naast de vraagprijs ook de uiteindelijke opbrengst en looptijd bekend zijn.


Tot slot worden de uitkomsten in een taxatierapport vastgelegd, hetwelk door de opdrachtgever gebruikt kan worden voor het doel waarvoor de taxatie benodigd is.


Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of u wilt een toelichting? U kunt contact op nemen met een van onze makelaars o.z. Wij zijn immers ook taxateur en nemen graag de tijd voor u.